Nguyễn Long Anh Thư - Nhân viên kinh doanh công ty Nam Long

Bảng giá dãy T

 BẢNG GIÁ NHÀ PHỐ 
 DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ EHOME - BẮC SÀI GÒN 
 Xã Vĩnh Phú, huyện Thuận An - Tỉnh Bình Dương 
             
             
MÃ NỀN  KÍCH THƯỚC  DIỆN TÍCH
KHUÔN VIÊN
 DIỆN TÍCH
SÀN XD 
HƯỚNG  THÀNH TIỀN
(Chưa VAT) 
GHI CHÚ
   (m2/lô)  (m2/lô)  (m2)     (đồng/m2)   
KHU T
T - 1  5 x 17.25                 83.10             76.20 TÂY BẮC  1.126.800.000  Đã bán
T - 2  5 x 17.25                 86.25             76.20 TÂY BẮC  1.067.800.000  Đã bán
T - 3  5 x 17.25                 86.25             76.20 TÂY BẮC  1.067.800.000  Đã bán
T - 4  5 x 17.25                 86.25             76.20 TÂY BẮC  1.067.800.000  Đã bán
T - 5  5 x 17.25                 86.25             76.20 TÂY BẮC  1.118.700.000  Đã bán
T - 6  5 x 17.25                 73.75             76.20 TÂY BẮC  1.043.500.000  Đã bán
T - 7  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG BẮC  906.400.000  Đã bán
T - 8  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG BẮC  906.400.000  Đã bán
T - 9  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG BẮC  906.400.000  Đã bán
T - 10  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG BẮC  906.400.000  Đã bán
T - 11  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG BẮC  906.400.000  Đã bán
T - 12  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG BẮC  906.400.000  Đã bán
T - 13  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG BẮC  906.400.000  Đã bán
T - 14  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG BẮC  906.400.000  Đã bán
T - 15  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG BẮC  906.400.000  Đã bán
T - 16  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG BẮC  906.400.000  Đã bán
T - 17  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG BẮC  906.400.000  CÒN
T - 18  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG BẮC  906.400.000  Đã bán
T - 19  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG BẮC  906.400.000  CÒN
T - 20  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG BẮC  906.400.000  CÒN
T - 21  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG BẮC  906.400.000  CÒN
T - 22  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG BẮC  906.400.000  CÒN
T - 23  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG BẮC  906.400.000  CÒN
T - 24  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG BẮC  906.400.000  CÒN
T - 25  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG BẮC  906.400.000  Đã bán
T - 26  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG BẮC  906.400.000  Đã bán
T - 27  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG BẮC  829.100.000  Đã bán
T - 28  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG NAM  915.300.000  Đã bán
T - 29  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG NAM  915.300.000  Đã bán
T - 30  5 x 15                 75.00             76.20 ĐÔNG NAM  960.900.000  Đã bán
T - 31  5 x 15                 75.00             76.20 TÂY NAM  893.200.000  Đã bán
T - 32  5 x 15                 75.00             76.20 TÂY NAM  893.200.000  Đã bán
T - 33  5 x 15                 75.00             76.20 TÂY NAM  893.200.000  Đã bán
T - 34  5 x 15                 75.00             76.20 TÂY NAM  893.200.000  CÒN
T - 35  5 x 15                 75.00             76.20 TÂY NAM  893.200.000  Đã bán
T - 36  5 x 15                 75.00             76.20 TÂY NAM  893.200.000  Đã bán
T - 37  5 x 15                 75.00             76.20 TÂY NAM  893.200.000  CÒN
T - 38  5 x 15                 75.00             76.20 TÂY NAM  893.200.000  CÒN
T - 39  5 x 15                 75.00             76.20 TÂY NAM  893.200.000  CÒN
T - 40  5 x 15                 75.00             76.20 TÂY NAM  893.200.000  Đã bán
T - 41  5 x 15                 75.00             76.20 TÂY NAM  893.200.000  Đã bán
T - 42  5 x 15                 75.00             76.20 TÂY NAM  893.200.000  Đã bán
T - 43  5 x 15                 75.00             76.20 TÂY NAM  893.200.000  Đã bán
T - 44  5 x 15                 75.00             76.20 TÂY NAM  893.200.000  Đã bán
T - 45  5 x 15                 75.00             76.20 TÂY NAM  893.200.000  Đã bán
T - 46  5 x 15                 75.00             76.20 TÂY NAM  893.200.000  Đã bán
T - 47  5 x 15                 75.00             76.20 TÂY NAM  893.200.000  Đã bán
T - 48  5 x 15                 75.00             76.20 TÂY NAM  893.200.000  Đã bán
             
   1. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT, phí trước bạ, lệ phí, thuế phát sinh khác   
   2. Đơn giá đã bao gồm tiền sử dụng đất       
             
             
V TIẾN ĐỘ THANH TOÁN        
             
STT  ĐỢT THANH TOÁN  TỶ LỆ THANH TOÁN
(Theo giá trị HĐ)
 GHI CHÚ 
1  Giữ chỗ  20 triệu  
2  Đặt cọc  5%  Ngay khi ký Thoả Thuận Đặt Cọc  
3  Đợt 1 - Ký hợp đồng (7 ngày sau đặt cọc)  25%  Ký hợp đồng mua bán/HĐ HTĐT 
4  Đợt 2 - 01 tháng sau đợt 1  10%  
5  Đợt 3 - 01 tháng sau đợt 2  15%  
6  Đợt 4 - 01 tháng sau đợt 3  15%  
7  Đợt 5 - 01 tháng sau đợt 4  25%  Bàn giao nhà 
8  Ra chủ quyền  5%  
 Tổng cộng  100%  

 

Gửi thông tin liên hệ

Họ Tên (*) Số điện thoại (*)
Email Mã bảo vệ (*)
Nội dung (*)
Các thông tin có dấu (*) bắt buộc phải nhập

Các dự án khác cùng chuyên mục